Net-mix

přednášky na PEF ČZU

Logo provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity
Cyklus Net-mix byl původně vytvořen jako soubor zvaných přednášek odborníků z praxe v oblastech

  • internetu,
  • webu
  • a sociálních sítí.

Vznikl v létě 2011 a získal podporu vedení Katedry informačních technologií i Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.

V akademickém roce 2011/12 proběhlo 10 přednášek, ve druhém roce pak 8. Do třetího ročníku Net-mix.cz vstoupil jako kurz zaměřený na přednášky o sociálních médiích. Po dalších semestrech se cyklus opět vrací k obecnějším tématům, protože v roce 2015 vznikl nový samostatný volitelný předmět Sociální média.
Vítání jsou všichni zájemci o toto téma, ať už se chtějí účastnit jako posluchači, či se spolupodílet na tvorbě.

Tým Net-mixu

Václav Lohr

  • Organizátor cyklu a tvůrce koncepce.

Akční tým PEF

  • Propagace přednášek net-mix.cz.

Nikola Tůmová

  • Komunikace s přednášejícími, organizace setkání.

Matin Línek

  • Komunikace s přednášejícími, organizace setkání.

Dále se na organizaci podíleli

Petra Vaňáčová

  • Tvůrce nového loga.

Tomáš Benda

  • Tvůrce původního loga a kameraman.

Barbora Podzemská

  • Koordinátorka akcí prvních dvou ročníků a propagace na Twitteru.