Když už mám téma a nic jiného…

bavíme se vzděláním

Vítáme vás u prvního týdne Letní výzvy 2022, který jsme pojmenovali “Když už mám téma a nic jiného…”. První téma je věnováno tomu, jak s prací vůbec začít a jaké náležitosti má práce na PEF (příp. na KIT PEF splňovat).

Materiály k tomuto týdnu budou nejvíce relevantní pro ty z vás, kteří na tom teprve začínají pracovat. Nicméně věříme, že budou přínosné i pro účastníky v pokročilejším stadiu.

Obsah

První on-line setkání

Na začátku bychom se s vámi rádi seznámili a to na našem prvním on-line setkání, které se uskuteční 13. července v 17:00 v kanálu MS Teams. Řekneme vám úvod do našeho kurzu a prozradíme tipy na začátek psaní závěrečné práce. Vy pak určitě budete mít prostor pro dotazy a případné požadavky a připomínky k obsahu (pokud bude možnost, zkusíme vám vyjít vstříc). Pokud byste se nemohli zúčastnit setkání, v kanálu pak bude přístupná i nahrávka.

Doporučujeme se pak přihlásit i na ostatní týdny výzvy. Registrace je otevřená jenom do konce července a přístup k materiálům jednotlivých týdnů je umožněn jenom registrovaným účastníkům.

Co je závěrečná práce

Dejme tomu, že teď na jaře jste se uspěli v konkurzu závěrečných prací, máte schválené zadání v UISu a teď to potřebujete nějak rozjet. Na začátku zpracování bakalářky nebo diplomky (zvlášť pokud je to vaše první závěrečná práce na PEF ČZU) je dobré si ujasnit, co to je, proč to děláte a jaké jsou požadavky na takový typ prací.

Bakalářská nebo diplomová práce je nezbytným předpokladem úspěšného dokončení studia na PEF ČZU. Zároveň je výsledkem samostatné tvůrčí činnosti studenta a obsahuje i znaky vědecké odborné práce. Zatřetí, ve své bakalářce nebo diplomce prokazujete to, co jste se naučili během studia a máte možnost uplatnit své nápady a rozvíjet myšlenky. Proto je dobré, abyste volili téma práce:

  • odpovídající vašemu oboru a zaměření katedry,
  • které vás bude bavit.

Co po mně chce fakulta?

První věc, kterou byste měli udělat, je stáhnout si pokyny fakulty a eventuálně šablonu závěrečné práce. Nemusíte hned začít pracovat se šablonou, ale podívejte se na to, z jakých částí má práce být sestavena a jaké jsou základní požadavky, které byste měli respektovat již od začátku. Najdete tam i orientační postup zpracování práce a další informace, např. k posudkům a obhajobě. Budeme často odkazovat na tento dokument, takže si jej uložte:

Požadavky katedry

Druhým bodem je zjistit, jestli katedra, na které píšete práci, má specifické požadavky k závěrečné práci. Je zřejmé, že závěrečné práce na téma sociálních sítí zpracované na katedře informačních technologií, katedře řízení nebo katedře obchodu a financí mohou mít zcela odlišné cíle, metodiku a totiž i výsledky práce. Katedra informačních technologií má k tomu krátkou a dobře rozpracovanou příručku, kde najdete nezbytné náležitosti co se týče rozsahu, osnovy práce, metod, doporučených zdrojů a odevzdání práce. Pokud píšete práci někde jinde, zeptejte se vašeho vedoucího, jestli něco podobného existuje i na jeho/její katedře.

Vedoucí – váš poradce a hodnotitel

Může se také stát, že přesně váš vedoucí má další požadavky, například ohledně harmonogramu odevzdání jednotlivých částí práce (viz Bakalářské a diplomové práce u Václava Lohra) nebo doporučení. Většinou vám to vedoucí nasdílí již na začátku spolupráce. Respektujte je a važte si dobré spolupráce s vaším vedoucím, který je vaším odborným garantem, dohlížitelem, průvodcem a hodnotitelem vaší práce.

Úloha vedoucího je nenahraditelná a my tady vystupujeme jenom jako poradci. Nicméně všechna důležitá rozhodnutí vám má schválit výhradně váš vedoucí, v nejsložitějších případech (např. změna zadání) ještě vedoucí katedry, garant oboru a vedení fakulty. Zjistěte, jaký typ komunikace preferuje váš vedoucí a stanovte si milníky, kdy se na něj/ní budete obracet s dotazy nebo konzultovat text či výsledky. Věřte, vyplatí se to i v průběhu psaní, i k obhajobě.

Něco důležitého o zadání

Předpokládáme, že už máte schválené zadání vaší závěrečné práce, které jste vypracovali nebo minimálně konzultovali s vaším vedoucím. Pokud ne, tady najdete článek o tom, jak takové zadání lze koncipovat.

Zadání je velmi důležitým dokumentem, které vy pak přiložíte do samotné práce. Smutná zpráva o zadání je v tom, že je závazné – měnit se sice dá, ale proces je komplikovaný a časově náročný. Dobrá zpráva je v tom, že zadání je vaším vodítkem při psaní, které vám naznačuje Co řešíte, Jak to řešíte a Čeho byste měli dosáhnout. Pokud se vám bude zdát, že odbočíte při psaní stranou, podívejte se do zadání a osnovy vaší práce (co je osnova prozradíme ve třetím týdnu), jestli to, co děláte, přispívá k naplnění cílů vaší práce.

Jak uchopit příliš široké téma

V praxi se často setkáme s případem, že vámi zvolené téma je tzv. rámcové, je příliš široké, abyste jej úspěšně zpracovali v rámci bakalářky nebo diplomky a potřebuje jej zúžit, tj. vymezit podrobněji Co a Jak. Zároveň vymezujete i to, co má být Výsledkem práce a v čem by měl spočívat její Přínos. V krátkém videu Napíšu diplomku – Lekce č. 1 Výběr tématu (14 min) od Pavlíny Tassanyi z Moravskoslezské vědecké knihovny najdete jasný a srozumitelný postup, jak o tématu přemýšlet a definovat to, co pak budete zpracovávat.

Kde hledat inspiraci

Pokud máte potíže s tím, jak své téma uchopit, nebo jaké jsou možnosti vámi vybraného směru, tak jedním z nejlepších zdrojů na začátku jsou závěrečné práce na podobná témata. Je málo pravděpodobně, že řešíte problém, o jehož řešení před vámi dosud nikdo neusiloval. Navíc, existuje spousta rámcových témat, která se opakují každý akademický rok a vy s minimálním úsilím můžete mít náhled na to, jak taková práce může vypadat, jaké metody tam mohou být použity, jakých výsledků dosáhli jiní autoři, nebo jaké potenciální neprobádané směry v tomto tématu existují. Berte to jako dobrou inspiraci a nezapomeňte zkontrolovat kvalitu nalezených prací – podívejte se, jestli byly obhájeny a jaké jsou u nich posudky. Zkrátka – inspirujte se těmi nejlepšími.

Rizika objednávání práce na zakázku

A naposled, doufáme, že pokud jste se přihlásili do Letní výzvy, tak máte obrovskou motivaci napsat práci samostatně a poctivě. Není tajemstvím, že se na trhu v České republice objevují firmy, které zpracovávají práce na zakázku. Tzv. contract-cheating je vážným porušením akademické etiky a nese s sebou nepříznivé následky. Na stránce nakladatelství Karolinum najdete publikaci, která je věnována tématu contract-cheatingu a popisuje rizika spojená s objednáváním práce, která hrozí studentům (str. 20-26). Jak píší autoři “I špatné vlastní dílo je užitečnější než sebelepší objednaná práce”. Věříme, že Letní výzva pomůže vám – nejen samostatně napsat dobrou práci, která splňuje požadavky na bakalářku a diplomku, ale zvládnout ji také efektivně a s dobrými pocity.

Uvidíme se v dalším týdnu, ve kterém se budeme věnovat cílům vaší práce!

Zadání

1. Podívejte se na svoje zadání a odpovězte na otázky:

  • Je téma mojí práce dostatečně vymezené? Můžu jednou větou shrnout o čem je, aby to pochopil i laik? (Třeba jej zkusím představit nějakému příbuznému.)
  • Co má být finálním výstupem mé práce?
  • V čem bude můj přínos?
  • Znám teoretické zázemí tématu nebo si je potřebuji nastudovat?
  • Vím, jaké metody lze použít a jaká úskalí jednotlivé metody mají a jak se mohou promítnout do celé práce? Zkusím napsat předpokládaný plán výzkumu (co a jak plánuji dělat).
  • Je mi něco nejasné? Potřebuji se poradit s vedoucím již na začátku?

Pokud se s námi chcete poradit, vložte odpovědi do složky na Google Drive.

2. Bonusové zadání: za pomoci českých nebo zahraničních repozitářů najdete 2-3 závěrečné práce na stejné nebo obdobné téma, které jsou něčím dobré (dobrá rešerše, zajímavá metodika, užitečný nápad, super zdroje). Když si je budete číst, všímejte si jejich struktury, zajímavých příkladů a originálních řešení. Pokuste najít i inspirativní příklady – tohle už někdo řešil, ale já to udělám jinak a lépe. Pokud se s námi chcete poradit, vložte odpovědi do složky na Google Drive.

Seznam zdrojů

PEF ČZU V PRAZE. Závěrečné práce. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze [online]. Praha: PEF ČZU, 2018, 2021 [cit. 2022-07-10]. Dostupné z: https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-12261-zaverecne-prace

KIT PEF ČZU V PRAZE. Pokyny pro zpracovávání závěrečných prací na katedře informačních technologií. Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze [online]. Praha: KIT PEF ČZU, 2022, Březen 2022 [cit. 2022-07-10]. Dostupné z: https://kit.pef.czu.cz/zaverecne-prace

Zlepšit.cz: … proč nebýt lepší? [online]. Praha: Václav Lohr, 2022 [cit. 2022-07-10]. Dostupné z: https://zlepsit.cz/

LOHR, Václav. Zadání bakalářské či diplomové práce. In: Zlepšit.cz: … proč nebýt lepší? [online]. Praha: Václav Lohr, 2022 [cit. 2022-07-10]. Dostupné z: https://zlepsit.cz/bakalarske-diplomove-prace/zadani-bakalarske-ci-diplomove-prace/

TASSANYI, Pavlína. Napíšu diplomku – Lekce č. 1 Výběr tématu. In: YouTube [online]. 05.10.2020 [cit. 2022-07-10]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=j5-sgbACpRc&list=PLr-SwF3n7sqBdH2RzhTrhZuFBikWKt40B. Kanál uživatele Moravskoslezská vědecká knihovna.

ČZU V PRAZE. Univerzitní informační systém: Závěrečné práce. Univerzitní informační systém ČZU v Praze [online]. praha: ČZU v Praze, 2022 [cit. 2022-07-11]. Dostupné z: https://is.czu.cz/zp/?lang=cz

CHODOUNSKÁ, Alena, DOSTÁLKOVÁ, Eva, ed. Závěrečné práce. Národní technická knihovna [online]. Praha: NTK, 2022, 25.02.2022 [cit. 2022-07-11]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/83777-zaverecne-prace

Theses.cz – Vysokoškolské kvalifikační práce [online]. Brno: Fakulta informatiky MU, 2022 [cit. 2022-07-11]. Dostupné z: https://theses.cz/

Jak předcházet psaní prací na zakázku. UNIVERZITA KARLOVA. Nakladatelství Karolinum [online]. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2022, 2022 [cit. 2022-07-11]. Dostupné z: https://karolinum.cz/knihy/foltynek-jak-predchazet-psani-praci-na-zakazku-26119. Anotace e-knihy.