Od Úvodu po Závěr

bavíme se vzděláním

Vítáme vás u třetího týdne Letní výzvy 2022, ve kterém se budeme zabývat strukturou závěrečné práce na PEF ČZU. Tento týden je také celý o samostudiu a čekají na vás materiály a krátká nahrávka v MS Teams.

Obsah

Jak začít psát?

V předchozích týdnech jsme probírali to, jak začít o práci přemýšlet, stanovit si hlavní cíl a trochu bylo naznačeno i to, jak začít plánovat cestu ke splnění cíle. Byli jsme totiž v takovém přípravném bodě, kdy hodně přemýšlíme, plánujeme, ale v podstatě možná nemáme napsanou ani větu. Možná to je ta úplně nejtěžší věc – začít psát, když si ještě nejste jisti co a jak. Zkusíme vám poradit jak na to.

Určitě u každého z vás budou fungovat vaše vlastní způsoby a tipy, takže se pokuste najít to, co vám dává inspiraci a motivaci ke psaní. A to se týká jak prostředí a času, kdy vám to nejlépe jde, tak i stylu psaní. Pro jednoho to třeba funguje tak, že jde cestou malých kroků – píše pomalu, ale pravidelně. Druhý se bude důkladně připravovat a pak bude psát několik hodin v kuse. Je to spíše otázka toho, co vám vyhovuje, a co přesně u vás funguje. Hlavní je s tím začít, a čím dřív, tím líp.

No, a co psát, když ještě nevíme přesně co? Úplně na začátku je dobré si udělat tzv. osnovu práce. Krátký výčet nejdůležitějších informací o závěrečné práci, který vám pomůže při plánování aktivit a bude vás držet v mezích vašeho tématu. Může to být velmi podobné vašemu zadání, ale můžete to formulovat i podrobněji nebo specifičtěji. Pak si tu krátkou osnovu můžete rozepsat na něco jako To-Do list, který bude sestaven z malých, realistických a splnitelných úkolů nebo otázek, na které budete odpovídat. Něco podobného jste mohli dělat v zadání druhého týdne, kde jste mohli napsat dílčí cíle a cíle pomocí metody SMART. Jen ta osnova může jít i do větších podrobností. Pozor, osnova nemusí být totožná s budoucím obsahem práce. Osnova je nástroj pro psaní, samotný výsledek a členění kapitol pak může být odlišné.

Ve videu Napíšu diplomku – Lekce č. 2 Jak začít psát (18 min) od Pavlíny Tassanyi z Moravskoslezské vědecké knihovny na vás čeká vysvětlení, jak přistoupit ke psaní a udělat si osnovu práce. Dozvíte se i velmi jednoduchý a efektivní způsob, jak začít psát bez nutnosti okamžitého uplatňování vlastních myšlenek. 🙂

Teorie nebo aplikace?

Často se setkáváme s dotazem, čím začít – teoretickou nebo praktickou částí? Jednoznačná odpověď není. Nejčastěji se doporučuje začít teorií, protože když čtete a připravujete  rešerši, tak jednak získáváte znalosti o problematice a zjišťujete, jaké jsou v dané oblasti mezery a nevyřešené otázky. Druhak můžete najít i velmi cenné informace pro praktickou část – jaké metody se používají v tomto oboru, k čemu dospěli jiní autoři, jaké jsou limity výzkumů. To všechno vám dá cenné informace k tomu, abyste správně designovali váš výzkum a zkusili se vyhnout zbytečným chybám.

Může být určitě i opačný přístup, kdy nejdříve vypracujete praktickou část a pak (nebo současně) teoretickou. Tento případ může nastat například v situaci, kdy potřebujete laboratoř nebo nějaké přístroje a nemáte na výběr, kdy vám to bude umožněno. Takže jedete podle toho, co vám škola nebo jiná instituce či pracoviště nabídne. S praktickou částí se dá začít i v případě, pokud se velmi dobře orientujete v potřebných teoriích. Tady je možné udělat aplikační část s ohledem na to, že kostru teoretické části máte napsanou a samotný text vytvoříte až v době, kdy se vám to bude hodit. Pozor ale na čas (napsat kvalitní rešerši není snadné a potřebujete na to čas) a na to, aby vaše teoretická část nevypadala udělaná až „příliš na míru” části praktické. Působilo by to tak, že vámi zvolenou teorií hájíte své výsledky. Rešerše by však měla být kritická a nestranná.

Struktura závěrečné práce na PEF ČZU

Struktura závěrečné práce (jak u bakalářek, tak i u diplomek) je předepsána pokyny fakulty a je závazná. Kromě toho pokyny fakulty předepisují i další náležitosti – desky, poděkování, abstrakt v češtině a angličtině atd.

Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

1 Úvod

2 Cíl práce a metodika

3 Teoretická část práce / Teoretická východiska / Současný stav poznání řešené problematiky *

4 Praktická část práce / Vlastní práce / Analytická část práce *

5 Zhodnocení výsledků / Zhodnocení a doporučení / Výsledky a diskuse *

6 Závěr

7 Seznam použitých zdrojů

8 Seznam obrázků; Seznam tabulek; Seznam grafů; Seznam použitých zkratek; Přílohy

* volí se pouze jedna z uvedených možností názvu kapitoly

Pozn.: Kapitoly se člení na podkapitoly do maximálně 3. úrovně. V případě členění kapitoly je třeba členit na minimálně 2 podkapitoly, jinak takový krok nemá význam. Kapitola Přílohy není povinná.

PEF ČZU v Praze, 2018

V pokynech KIT PEF ČZU pak můžeme najít i další informace týkající se například doporučeného rozsahu jednotlivých částí a krátký popis toho, co má každá část obsahovat. Velmi doporučujeme studentům píšícím práce na KIT nastudovat tyto materiály.

Další zajímavé zdroje k tématu…

Existuje celá řada užitečných materiálů, které vám pomohou zorientovat se ve struktuře závěrečné práce a pochopit účel každé části (a totiž i to, co tam má být). Vybrali jsme pro vás na ukázku jen několik, ale opravdu můžete najít i spoustu dalších:

  • Napíšu diplomku – Lekce č. 5 Struktura práce (18 min) od Pavlíny Tassanyi z Moravskoslezské vědecké knihovny – popisuje jednotlivé části a navíc dává cenné rady, jak se připravit i k budoucí obhajobě.
  • Jak na závěrečnou práci. Tipy pro psaní: Struktura práce a jazykové prostředky – prezentace z webináře Národní technické knihovny – výhodou je to, že prezentace obsahuje jak popis jednotlivých částí práce, tak i rady pro psaní a vylepšení písemného projevu.
  • Příspěvek na blogu Adama Herouda z VUT v Brně Struktura diplomové práce (bakalářka je taky diplomka) – je to sice 10 let starý příspěvek, ale stále aktuální, zvlášť pro studenty informatiky, pro které autor dává cenné rady (ale pozor, je to jiná škola a požadavky na KITu nemusí být totožné).
  • Video Struktura diplomové práce (9 min) od knihovny ČZU – popisuje formální záležitosti při plánování a zpracování závěrečné práce na ČZU.
  • Materiály od Akčního týmu PEF ČZU o formálních úpravách desek a vstupní části závěrečné práce a o osnově diplomové práce.
  • Kniha Jany Kapounové a Pavla Kapouna Bakalářská a diplomová práce: Od zadání po obhajobu (je dostupná na serveru Bookport po přihlášení údaji ČZU) – možná bude působit jako velmi formální zdroj plný odborných termínů, ale jsou tam dobrá doporučení a tipy pro psaní. Bude se hodit všem, kdo preferuje spíše systematický a utříděný výklad.
  • Kniha Evy Szotkowské Laskové Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu – na rozdíl od předchozí publikace je napsaná velmi přátelsky, dobře se čte a nechybí tady ani dobré tipy a doporučení studentům.

Velmi doporučujeme projít alespoň jeden z těchto zdrojů podle toho, jaký formát preferujete. Pokud byste i po přečtení měli dotazy týkající se třeba toho, jak napsat abstrakt nebo jak komparovat své výsledky v kapitole Diskuze, neváhejte se obrátit na tým Letní výzvy v kanálu MS Teams nebo na Facebooku.

Tři nejdůležitější části pro úspěšnou obhajobu

Teď ještě několik rad ohledně struktury práce k částem, které se často sepisují okrajově a bez velké pozornosti.

Jak uvidíte při studiu doporučených zdrojů, Abstrakt, Úvod a Závěr jsou nejdůležitějšími částmi, alespoň při obhajobě vaší práce. A s tím se budete muset smířit. Tyto kapitoly napíšete možná za jeden den a snadno, zatímco nad teoretickou a praktickou částí strávíte několik měsíců a ve finále si je pak celé přečte jenom pár lidí.

Když se nad tím ale pořádně zamyslíte, pochopíte, že na tom nic smutného není, protože Abstrakt, Úvod a Závěr jsou tzv. „kvintesencí” vaší práce a jsou to části, na které se komise nejčastěji dívá při obhajobě. Takže těchto pár stránek bude mít obrovský vliv na celkový dojem komise.

Tip – obsah těchto částí si můžete naplánovat již na začátku, ale pište je (nebo dokončujete) úplně na konci.

Abstrakt je důležitý tím, že dává jakémukoli čtenáři přehled o tom, čím se vaše práce zabývá, co řeší, jak to řeší a k čemu jste dospěli (ano, ty naše Co?, Jak? a Proč?). Abstrakty závěrečných prací jsou indexovány různými elektronickými katalogy, kde pak bude možné vaši práci dohledat právě ani bez plného textu. Podle abstraktu se čtenář rozhoduje, zdá si vaši práci stáhne a bude si ji číst, či nikoli. Proto má být abstrakt poctivým a nestranným obrazem toho, co je v práci samotné (ať už z hlediska etiky anebo minimálně dle splnění formálních záležitostí). Abstrakt se na PEF ČZU píše jak v češtině, tak i v angličtině, a dejte si záležet i na kvalitním překladu. Dobrý příspěvek o tom, jak se píše abstrakt, najdete ve blogu Adama Herouda z VUT v Brně.

Úvod a Závěr jsou srovnatelné tím, že i když jsou menšího rozsahu, ukazují místo vašeho konkrétního vymezeného tématu v širší oblasti. V Úvodu vymezujete to, co v práci řešíte, popisujete jak kontext, tak i důvody k řešení tohoto tématu. V Závěru pak vaše získané výsledky sumarizujete s ohledem na to, co jste psali v Úvodu, a naznačujete i přínos vaší práce.

Takže v podstatě  když si komise přečte Abstrakt, Úvod a Závěr, měla by mít jasnou představu o vaší práci. Je velkou chybou, když jsou tyto časti v rozporu nebo mají formální či gramatické chyby.

Pro dnešek je to všechno. Máte materiály a máte před sebou ještě zadání, které vám toto téma pomůže procvičit. V případě dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit.

Uvidíme se v dalším týdnu, ve kterém už opravdu začínáme makat a budeme se věnovat vyhledávání a hodnocení odborných zdrojů.

Zadání

1. Udělejte si osnovu práce – co má být v každé části? Na jaké otázky budete odpovídat v každé části práce? Pokud se s námi o tom chcete poradit, vložte odpovědi do složky na Google Drive.

2. Bonusové zadání: Představte si, že práci už máte napsanou. Napište abstrakt své práce (přestože je ještě imaginární). Určitě nebude dokonalý, ale uvidíte, jak vám pomůže ještě více pochopit, o čem vaše práce je a jaký má být její výsledek. Pokud se s námi o tom chcete poradit, vložte odpovědi do složky na Google Drive.

Seznam zdrojů

AKČNÍ TÝM PEF, 2018a. Desky a vstupní část diplomové práce. In: Průvodce studenta PEF ČZU [online]. Praha: Akční tým PEF ČZU [cit. 2022-07-21]. Dostupné z: https://www.smat.se/pruvodce-studenta/desky-vstupni-cast-diplomove-prace/

AKČNÍ TÝM PEF, 2018b. Osnova diplomové práce. In: Průvodce studenta PEF ČZU [online]. Praha: Akční tým PEF ČZU [cit. 2022-07-21]. Dostupné z: https://www.smat.se/pruvodce-studenta/osnova-diplomove-prace/

FIRSOVA, Nadezda et al., 2022. Tipy pro psaní: Struktura práce a jazykové prostředky: Jak na závěrečnou práci. Praha. Dostupné také z: https://moodle.techlib.cz/mod/resource/view.php?id=3014. Prezentace z webináře.

HEROUT, Adam, 2012. Struktura diplomové práce (bakalářka je taky diplomka). In: Herout.net: Poznámky učitele, kouče, čtenáře. [online]. Brno [cit. 2022-07-21]. Dostupné z: https://www.herout.net/blog/2012/03/struktura-diplomove-prace/

HEROUT, Adam, 2013. Jak psát abstrakt. In: Herout.net: Poznámky učitele, kouče, čtenáře. [online]. Brno [cit. 2022-07-21]. Dostupné z: https://www.herout.net/blog/2013/12/jak-psat-abstrakt/

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN, 2017. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0079-8.

KIT PEF ČZU V PRAZE, 2022. Pokyny pro zpracovávání závěrečných prací na katedře informačních technologií. Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze [online]. Praha: KIT PEF ČZU, Březen 2022 [cit. 2022-07-10]. Dostupné z: https://kit.pef.czu.cz/zaverecne-prace

KNIHOVNA ČZU, 2021. Tipy pro odborné psaní. Knihovna ČZU [online]. Praha: ČZU v Praze [cit. 2022-07-18]. Dostupné z: https://lib.czu.cz/cs/r-16798-podpora-studia-a-vedy/r-16800-tipy-pro-odborne-psani

PEF ČZU V PRAZE, 2018. Závěrečné práce. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze [online]. Praha: PEF ČZU [cit. 2022-07-10]. Dostupné z: https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-12261-zaverecne-prace

PEŠKOVÁ, Lenka, 2020. Struktura diplomové práce. In: YouTube [online]. 18.12.2020 [cit. 2022-07-21]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=fzTv0J9vQek&t=2s. Kanál uživatele Knihovna ČZU.

SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva, 2019. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Písek: Genius Institut. ISBN 978-80-270-5293-6.

TASSANYI, Pavlína, 2020a. Napíšu diplomku – Lekce č. 2 Jak začít psát. In: YouTube [online]. 16.10.2020 [cit. 2022-07-21]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=pTgPNDT98Eg&list=PLr-SwF3n7sqBdH2RzhTrhZuFBikWKt40B&index=7. Kanál uživatele Moravskoslezská vědecká knihovna.

TASSANYI, Pavlína, 2020b. Napíšu diplomku – Lekce č. 5 Struktura práce. In: YouTube [online]. 08.11.2020 [cit. 2022-07-21]. Dostupné z: https://youtube.com/watch?v=f5Sm_Tvpsw0&list=PLr-SwF3n7sqBdH2RzhTrhZuFBikWKt40B&index=8. Kanál uživatele Moravskoslezská vědecká knihovna.