Tým Letní výzvy 2022

bavíme se vzděláním

My jsme tým z pracovníků Katedry informačních technologií PEF, doktorandů, absolventů a informačních specialistů. Každý z nás má za sebou již několik závěrečných prací, věnujeme se vzdělávání a pomáháme studentům na jejich cestě k úspěchu.

Ing. Václav Lohr, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře informačních technologií PEF ČZU, vedoucí bakalářských a diplomových prací. Vedení závěrečných prací se věnuje již od roku 2007 a “na kontě” má tak již přes 250 vedených prací. Jeho krédem je, že psát práci vás musí bavit, abyste ji napsali dobře. Za určitou kuriozitu považuje vzpomínku na to, jak kdysi v Plzni na parkovišti při cestě z dovolené zapisoval svému studentovi zápočet.

Ing. Nadezda Firsova

Doktorandka na katedře obchodu a financí PEF ČZU a pracovnice oddělení akademické podpory Národní technické knihovny. Věří, že úspěšná závěrečná práce není dána talentem, ale správnými postupy a vynaloženými úsilí. Má za sebou desítky konzultací k závěrečným pracím a za nejoblíbenější téma má vědecké metody.

Mgr. Tereza Garamszegi

Je nadšenou knihovnicí a lektorkou informačního vzdělávání už skoro 20 let. Vystudovala  FF UK obor Informační studia a knihovnictví. V Knihovně ČZU působí od roku 2019. Věnuje se především efektivnímu vyhledávání informací a citační problematice pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Ing. Tereza Jakschová

Absolventka PEF ČZU s pracovním uplatněním v online marketingu. Zároveň s Katedrou informačních technologií spolupracuje v rámci správy sociálních sítí. V Letní výzvě se stará o komunikaci s účastníky Výzvy a je pomocnou rukou při administrativních činnostech.

Ing. Adéla Mráčková

Absolventka PEF ČZU a doktorandka na katedře řízení PEF ČZU. Aktivně se zapojuje do spolupráce s katedrou informační technologií v rámci spravování sociálních sítí,  vypomáhá s komunikací se studenty a širokou veřejností, a zároveň se stará o administrativní činnosti.